donderdag, september 16, 2010

Een jaar niet gelezen...een jaar niet geleefd?Ik lees nu: ' Van Venus tot Madonna' van Annine van der Meer. Aan de hand van archeologie, kunst, mythen en hymnen onderzoekt zij de moederculturen van onze geschiedenis. Verfrissend in deze masculine wereld.
Daarnaast kocht ik voor 50 cent (!) enige tijd terug het eerste deel van ' Het Vaderland (uiteraard...zie boek hierboven) en het Vereendigd Nederland' van wijlen (dat moet er ook bij vermeld worden) J.F. Martinet uit 1825, met daarin interessante weetjes over met name Amsterdam. Zo weet ik nu dat Amsterdam in 1732:
- 200.900 inwoners telde waarvan wel:
28 Grieken en
83 mensen zonder godsdienst!
Over het laatste schrijft de heer Martinet:
"Ik heb mij evenwel niet weinig verwonderd op de lijst der bevolking van onze hoofdstad, 83 menschen zonder godsdienst aangeteekend te vinden. Gij behoeft deze lieden niet voor godloochenaars te houden: neen! de uitdrukking: zonder godsdienst, kan ook te kennen willen geven, dat deze lieden zich met geen kerkgenootschap kunnen vereenigen, en in dezen zin wil ik deze woorden liefst door U verstaan hebben."

Ruimdenkend.